ANBI

Algemene gegevens

Stichting Gods Original Design Gouda
Rijsselseweg 1
2803 PZ Gouda
018727262
info@godcentregouda.nl
RSIN-nummer: 858771603
KvK-nummer: 71582177


Doelstelling Stichting Gods Original Design Gouda

Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen door de Bijbel.

  • Het bieden van een Geestelijk huis van jong tot oud.
  • Het onderhoud van een Christelijke Gemeente en Educatieve instelling tot Geestelijke opbouw en toerusting van een ieder.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De stichting tracht haar doel inder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van samenkomsten waarin Jezus Christus en de Bijbel centraal staan
  • Het organiseren van cursussen en opleidingen
  • Het uitdragen van het evangelie in de ruimste zin van het woord; waaronder media, lectuur en persoonlijke getuigenissen
  • Het verlenen van pastorale hulp


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de stichting is niet vastgelegd in een CAO maar wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding op vacatiegelden. Er worden slechts beloningen verstrekt voor de uitvoerende functies. 


Actueel verslag van activiteiten

Voor het bestuur heeft het jaar 2022 met name in het teken gestaan van de aanpassingen die nodig waren voor de groei van de gemeente.


Financiele verantwoording


Voor de financiele verantwoording over 2022 verwijzen wij graag naar het jaarverslag.

Oudere jaarverslagen kunt u hier downloaden:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.