Geloofsopvoeding

We geloven in het belang van sterke gezinnen. Sterke gezinnen zijn belangrijk om individuen tot bloei te laten komen. En is van belang voor het bouwen van een sterke gemeente van Christus. We zijn een gemeente waarin we de kinderen als belangrijk en kostbaar zien. De kinderen hebben een gelijkwaardige plaats ten opzichte van de volwassenen. Zij zijn Gods Original Design en we willen zorgen dat ze dit ook kunnen ontdekken. Hierin is een sterk gezin, gefundeerd op Gods principes van groot belang.

Ons verlangen is dat het gezin de eerste plek is waar we ons geloof mogen delen en beleven. Hoe mooi is het om thuis te worden opgebouwd in Christus en hetgeen we op zondag leren te kunnen toepassen. Zo kunnen we vanuit een veilig (t)huis Jezus brengen in een wereld die Hem zo hard nodig heeft. Daarom besteden we in GODcentre Gouda aandacht aan geloofsopvoeding.

Gedurende het jaar organiseren we een dag voor geloofsopvoeding en daarnaast een aantal thema-avonden. Hoe voeden we onze kinderen op vanuit het Woord? Hoe zorgen we dat onze gezinnen en onze kinderen sterk staan in Hem. Het zijn avonden van onderwijs en elkaar ontmoeten. Om kwetsbaar te zijn en zo van elkaar te kunnen leren. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te helpen en van elkaar te leren.