Pastors

Jeroen & Petra Dorstijn

Als voorgangersechtpaar zijn wij, Jeroen & Petra Dorstijn, betrokken bij GODcentre Gouda sinds de oprichting in september 2018. We staan bekend om onze passie voor Jezus en liefde voor mensen. We dienen de gemeente vanuit het hart van Jezus, waaruit de pijlers van de gemeente zijn ontstaan. “Love God, Love People, Love Yourself.” Onze droom is dat GODcentre Gouda een plek is waar mensen Jezus ontmoeten en hun bestemming vinden. We verlangen naar een opwekking van God en zetten ons in om mensen te trainen en in hun kracht te zetten om het evangelie in Gouda en daarbuiten te verspreiden.

Bovenal zijn we trotse ouders van onze drie kinderen; Boaz, Hanna en Judah en verwachten in juni 2023 ons vierde kind. Naast ons werk voor de kerk en Petra's eigen bewindvoeringskantoor houden we van sporten en tijd doorbrengen met vrienden en familie. Ook ben ik, Jeroen, auteur van meerdere boeken.

Oudsten

Patrick en Priscilla Verduijn

Naast onze functie als oudsten leiden we een hele gezellige LifeGroup bij ons thuis in Bodegraven. We hebben een hart voor huwelijken en zullen onze taken dus veel hierop inrichten in aankomende tijd!

We voelen ons thuis in GODcentre Gouda door de fijne sfeer, de preken, het cursusaanbod voor persoonlijke groei én de speerpunten waar de kerk voor staat maar bovenal ook uitdraagt. Love people, Love God and Love yourself! Dit is de reden dat we ons met verlangen willen inzetten binnen deze gemeente voor Hem.

De Bijbel kent tal van mooie verzen en teksten. Maar een tekst – of beter gezegd een proclamatie - die voor ons een bijzondere lading heeft is Psalmen 71:14. 'Ik blijf U verwachten, ik zal alleen maar meer en meer U de eer geven.' Dit onderstreept het ontzag voor Hem en dat we het in het leven daadwerkelijk alleen van Hem kunnen verwachten. Zo willen we ons ook dienend inzetten voor de gemeente.

Diakenen

Jafeth en Sifra Bekx

Wij zijn een echtpaar dat actief is binnen de worship en als diakenen betrokken is bij onze gemeente. Ons hart gaat uit naar het familie zijn met elkaar, het uitreiken naar mensen in de stad en het aanbidden van Jezus. We vinden inspiratie in Hem en willen ons leven leiden vanuit Zijn kracht en leiding.

Onze trouwtekst is 1 Johannes 4:12, waarin staat dat als wij elkaar liefhebben, God in ons blijft en Zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid wordt. Dit is ook ons verlangen voor de gemeente, dat de liefde van God centraal zal staan en dat Hij zichtbaar zal worden in en door ons heen door onze onderlinge liefde.

Andrei en Esmee Venema

Als diakenen, jeugdleiders en gebedsteamleden voelen we ons zeer welkom in de gemeente. We vinden het prachtig om te zien hoe iedereen de kans krijgt om te groeien in hun persoonlijke relatie met God en in de gemeenschap.

Jezus is de belangrijkste persoon in ons leven en we zijn dankbaar dat we Zijn liefde mogen doorgeven. Onze trouwtekst uit 1 Johannes 4:19, "Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad", past perfect bij ons verlangen om Gods liefde centraal te stellen in onze levens en in de gemeente.

Dave en Talitha Kieffer

Wij zijn beiden vanaf het begin betrokken bij GODcentre. We vinden het zo mooi dat God ten allen tijde centraal staat en mensen in de gemeente het unieke plan wat Hij heeft voor hun leven mogen ontdekken. Voor ons staat GODcentre voor het feit dat God altijd centraal staat en dat elk van ons uniek en waardevol is in Gods ogen. We zijn dankbaar voor de persoonlijke relatie die we hebben met Jezus, onze Redder en Verlosser. Hij is onze beste Vriend en geeft ons antwoorden op al onze levensvragen. Bij Hem vinden we rust en vrede die de wereld niet kan geven.

Een Bijbeltekst die voor ons belangrijk is is Psalm 20 vers 2: “De Here antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar” (NBG51). Het is een bemoedigende psalmvers waarin God belooft ons te beschermen in tijden van benauwdheid en ons onaantastbaar te maken door Zijn krachtige Naam.

Kees en Anja kool

Als echtpaar zijn we actief betrokken bij verschillende dienende taken in onze gemeente. We dienen in het cateringteam, kostersteam, buitenonderhoud, pastoraat en leiden ook een lifegroup. Het vervullen van praktische taken in de gemeente geeft vorm aan ons geloofsleven en ligt ons beide nauw aan het hart.

We ervaren GODcentre Gouda als de plek waar God ons heeft geplaatst, waar we ons werkelijk welkom voelen en bovenal waar Jezus centraal staat waardoor het evangelie op een toegankelijke en beeldende manier tot leven komt.

Een Bijbelvers dat ons na aan het hart ligt is Johannes 3:16: "Want God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Onze verlangen is om de liefde van Jezus aan anderen door te geven, met het vertrouwen dat God altijd met ons is.

Maarten en Carin Boon

Hallo, wij zijn Maarten en Carin, wij zijn sinds april 2023 diakenen. Wij houden van Jezus en genieten ervan als mensen Hem beter leren kennen en daardoor groeien en mooier worden. Wij willen mensen graag helpen en bemoedigen op hun reis met God. We vinden het geweldig als mensen keuzes maken die God de ruimte geven, hun band met God versterken en echte vrede en vreugde ervaren.

We zijn diep geraakt door het besef dat God ons eerst heeft liefgehad, zoals staat in 1 Johannes 4:16. Uit dankbaarheid voor deze liefde zetten we ons in om anderen te helpen diezelfde liefde te ervaren.

We kijken uit naar de toekomst, waarin we als diakenen mogen dienen en bijdragen aan de groei van GODcentre in geloof en liefde.

Henco en Hanneke Splinter

GODcentre Gouda is ons thuis, omdat Jezus hier centraal staat. De prediking, de worship en het hart voor mensen en de stad Gouda brengt ons thuis bij Hem. We zijn dankbaar dat we dit met de gemeente mogen beleven.

We mogen de gemeente dienen als diakenen. We zijn dankbaar dat we onder de geestelijk autoriteit en bescherming van de gemeente ons mogen inzetten voor de kinderkerk en het bouwen aan sterke gezinnen. We houden enorm van kinderen en onze gezamenlijke passie is deze parels onderwijzen in wie ze zijn in Christus. Bij alles wat we doen beseffen we dat we het niet zelf kunnen en dat Hij onze Leidsman is.

Een tekst die ons hierin scherp houdt is Spreuken 3: 5-6: “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.”

Martijn en Merel Smit

Martijn is productieleider en houdt zich bezig met alles wat met techniek, draden en schermen te maken heeft. Merel is onderdeel van het leiderschap van het worshipteam.

We hebben een hart voor de stad Gouda en voelen ons sinds de start van de gemeente geroepen om in GODcentre te dienen. Het familie zijn, pakkende onderwijs en het feit dat Jezus steeds het middelpunt is maakt dat wij ons helemaal thuis voelen. We worden enthousiast van het samen Jezus volgen en elkaar aan moedigen in een persoonlijke relatie met Hem. Het is ons verlangen Hem te dienen en aanbidden met alles wat in ons is.

Wij vinden Jesaja 61 een prachtig bijbelgedeelte. Vers 3 hebben wij in ons leven waarheid mogen zien worden en het heeft ons hart om dit te delen met mensen, want Jezus wil dit aan een ieder geven! ‘om aan Sions treurenden te schenken: een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van rouw, feestkledij in plaats van verslagenheid’.

Overzienerschap 

We geloven dat de plaatselijke gemeente autonoom is en iedere gemeente haar eigen roeping en doel heeft gekregen van God. Dat houdt in dat zij zichzelf bestuurt, zichzelf onderhoudt, en zichzelf uitbreidt en groeit naar volwassenheid.
Wel geloven we in het belang van een plaats in het universele lichaam van Christus.
Daarom hebben we een raad van toezicht boven de gemeente, zodat er sprake is van overzienend leiderschap.