Pastors

Jeroen & Petra Dorstijn

zijn samen de voorgangers en oprichters van GODcentre Gouda. Ze staan bekend om hun passie voor Jezus en liefde voor mensen.
Ze dienen de gemeente vanuit het hart van Jezus waaruit de pijlers van de gemeente zijn ontstaan. “Love God, Love People, Love Yourself.”
 Het is hun passie om mensen bij God te brengen, aan elkaar te verbinden en in hun identiteit te versterken. Alles door de liefde van Jezus vanuit het Woord van God. Naast haar passie voor de kerk heeft Petra een eigen bewindvoeringskantoor. Jeroen en Petra zijn de trotse ouders van hun drie kinderen; Boaz, Hanna en Judah

Daarnaast wordt Jeroen veel als spreker gevraagd door kerken, organisaties en jongerenevenementen. Zijn passie voor Jezus proef je in de manier waarop hij spreekt en schrijft. Inmiddels zijn er twee boeken van zijn hand verschenen; Dit is Jezus, waarin hij je mee op reis neemt om het hart van Jezus dieper te leren kennen aan de hand van Zijn woorden en wonderen. En De ReisGids, waarin je 40 dagen op een geestelijke reis gaat met Jezus.

Oudsten

Marjan en Harro van der Wekken

Marjan en Harro van der Wekken zijn gelukkig getrouwd en de trotse ouders van drie kinderen.
In de gemeente maken zij als oudsten deel uit van het geestelijk leiderschap.

Marjan stuurt het pastorale team aan. Haar passie is om mensen te begeleiden en mee te nemen in een proces, waarin ze de genade en liefde van Jezus zullen ervaren wat tot verandering en heling in hun leven zal leiden.


Harro zit in het bestuur van de gemeente als penningmeester. Daarnaast gaan Harro en Marjan soms voor in de (gebeds) diensten en geven ze trainingen.

De eenvoud in de prediking waarin Gods liefde, genade en waarheid zo duidelijk verteld wordt. Elke zondag word je weer uitgedaagd om de blik naar binnen te richten en op God te richten om van daaruit er te zijn voor mensen om je heen.

Jezus is het fundament in ons persoonlijk leven, in ons huwelijk en in ons gezin. Hij is de grond waarop we bouwen, want zonder Hem kunnen we het niet. Het is leven vanuit de genade door alles wat Hij gedaan heeft.

Onze favoriete bijbeltekst: "Want een ding weet ik zeker dat Hij die het goede werk in ons begonnen is, dit ook zal volbrengen tot op dag dat Jezus terugkomt" (gebaseerd op Fil. 1:6)

Diakenen

Jafeth en Sifra Bekx

Wij zijn actief binnen de worship en zijn beiden diakenen.

Het familie zijn met elkaar, het uitreiken naar mensen in de stad en het hart van aanbidding.

Hij is alles wat wij niet zijn en nog zoveel meer. Jezus is onze inspiratie en vanuit Zijn kracht en leiding willen wij ons leven leiden.

Onze trouwtekst denk ik: 1 Johannes 4:12. Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar als wij elkaar liefhebben dan blijft God in ons en is Zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Dit is ook wel ons verlangen voor de gemeente. Dat de liefde van God centraal zal staan. Want als wij elkaar liefhebben dan wordt God zichtbaar in en door ons heen.

Andrei en Esmee Venema

We zijn diakenen, jeugdleiders en actief in het gebedsteam.

We voelden ons vanaf de eerste keer dat we kwamen, zo welkom. Daarnaast vinden we het mooi om te zien hoe iedereen kansen krijgt om te groeien, allereerst in hun persoonlijke relatie met God en ten tweede om te groeien in de gemeente.

Jezus is de belangrijkste Persoon in ons leven en we zijn dankbaar dat we Zijn liefde mogen doorgeven!
Daar past onze trouwtekst ook bij; 1 Johannes 4:19; Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.


Dave en Talitha Kieffer

Dave zit in het bestuur en is een van de leiders van het worshipteam. Talitha is momenteel vertrouwenspersoon bij de kinderkerk en spreekt af en toe in de gemeente.

Dat GODcentre staat voor God is at the centre, dat God ten allen tijde centraal staat en dat een ieder Gods Original Design is en mag ontdekken wat Gods unieke plan is voor zijn/haar leven.

Jezus is onze persoonlijke Redder en Verlosser. Hij is onze beste Vriend en zonder Hem zijn we nergens. Hij is het antwoord op al onze levensvragen en hij is onze Rust bij wie we vrede vinden die de wereld niet kan geven.

Dave zijn favoriete Bijbeltekst is: ‘De Here antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar;’ Psa 20:2 NBG51
Talitha vindt het lastig om een favoriet te kiezen, want dat verandert per periode. Het afgelopen jaar ben ik erg gefascineerd geraakt over het Scheppingsverhaal, hoe God alle potentie in de Schepping heeft gelegd en hoe God alles bedoeld heeft en daardoor leer ik ook om van Gods Schepping te genieten.

Overzienerschap 

We geloven dat de plaatselijke gemeente autonoom is en iedere gemeente haar eigen roeping en doel heeft gekregen van God. Dat houdt in dat zij zichzelf bestuurt, zichzelf onderhoudt, en zichzelf uitbreidt en groeit naar volwassenheid.
Wel geloven we in het belang van een plaats in het universele lichaam van Christus.
Daarom hebben we een raad van toezicht boven de gemeente, zodat er sprake is van overzienend leiderschap.