Onze Missie & Visie

Onze Missie

Vanuit de liefde van Jezus brengen we het evangelie van Gods Koninkrijk om mensen te bereiken en discipelen te maken. Onze specifieke roeping is om kerken te planten in steden en het geestelijk leven in de stad te herstellen en nieuw leven in te blazen.

We worden gedreven door de passie van onze Maker om Gods Original Design in ieder persoon tot bloei te laten komen, tot opbouw van het Koninkrijk van God en de Kerk van Christus.

We zijn gegrepen door de tekst uit Jesaja 58:12

Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt;

fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld.

Dan zal men je noemen Hersteller van muren, Herbouwer van straten.

Jesaja 58:12

Onze Visie

We zijn van een dynamische, Geestvervulde en Bijbelgetrouwe kerk. Dit krijgt vorm in een actief gemeenteleven dat erop gericht is om mensen te bereiken met het evangelie, tot herstel te brengen, op te bouwen en toe te rusten. Zodat zij tot zegen zijn voor hun omgeving.

Onze Strategie

De uitwerking van de visie is verwoord in TOPGA. Dit is hoe we onze visie en missie vormgeven:

Training - Onderwijs, cursussen, Bijbelschool, trainingen, prediking

Outreach - Evangelisatie, missie & zending, (social) media

Planten - Nieuwe (5-voudige) bedieningen en kerken

Gezin - Vorming van kerkelijke familie, investering in doel- en leeftijdsgroepen

Aanbidding -  Aanbiddingsteam, muziek, expressie

Onze Identiteit

Wij geloven dat de kerk geboren is vanuit het hart van Jezus en bedoeld is om Zijn wil en Zijn liefde te openbaren aan elk mens. Onze kerk heeft een multiculturele identiteit en bestaat uit alle generaties. We zijn Gods Original Design en van daaruit geloven we dat God iets unieks in jou heeft gelegd. Passie, authenticiteit, spontaniteit, liefde voor de familie en aandacht voor het individu zijn kenmerken van wie we zijn en wat we doen.

Onze Pijlers

Vanuit deze gezamenlijke missie, visie en identiteit is iedere GODcentre gemeente autonoom geplaatst in de stad waar ze geplant is. Dit betekent dat de verschillende gemeenten ieder hun eigen pijlers hebben van waaruit ze de gezamenlijke missie, visie en identiteit lokaal vormgeven.

LOVE GOD | LOVE PEOPLE | LOVE YOURSELF

Deze 3 pijlers worden ons geleerd door Jezus zelf, Hij zei namelijk:

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. (Matteüs 22:37-39)

Love God

GODcentre Gouda is een kerk waar een ontmoeting met God centraal staat. Door krachtige aanbidding, inspirerende prediking en vrijheid voor de werking van de Heilige Geest geloven we dat iedereen een levensveranderende ontmoeting met de levende God zal hebben. Een ontmoeting met de levende God is een ervaring die veel dieper gaat dan we kunnen beseffen. Hij is goed, Hij is groot en Hij houdt van jou! En omdat Hij jou eerst heeft liefgehad kan jij nu je liefde aan Hem geven.

Love People

Wij // de kerk! Jij bent de kerk, de kerk zijn we samen. Wij willen op ieder moment een gemeente zijn waar we naar elkaar omzien, voor elkaar klaar staan en van elkaar houden. Op die manier willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht van elkaar liefhebben. GODcentre Gouda is een kerk die er is voor de stad waar ze is gevestigd: Gouda! Wij willen klaarstaan voor de stad, inspringen daar waar nood is. We geloven dat God ons in Gouda heeft geplaatst om de stad te bereiken door het brengen van het Evangelie door Woord & Daad.

Love Yourself

GODcentre Gouda is een kerk die kijkt naar jou. Jij bent belangrijk en jij doet ertoe. Radicaal discipelschap is de norm. We richten ons niet alleen op groei in de breedte, maar de focus is net zo goed op groei in de diepte. Door persoonlijke discipelschap, studies, preekseries en vriendschappelijke contacten geloven we dat we iedere discipel van Jezus mogen helpen zijn of haar identiteit te bouwen op Gods Woord over hun leven.