Onze Visie

De visie van GODcentre Gouda is:

LOVE GOD | LOVE PEOPLE | LOVE YOURSELF

Deze 3 pijlers worden ons geleerd door Jezus zelf, Hij zei namelijk:

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. (Matteüs 22:37-39)

Love God

GODcentre Gouda is een kerk waar een ontmoeting met God centraal staat. Door krachtige aanbidding, inspirerende prediking en vrijheid voor de werking van de Heilige Geest geloven we dat iedereen een levensveranderende ontmoeting met de levende God zal hebben. Een ontmoeting met de levende God is een ervaring die veel dieper gaat dan we kunnen beseffen. Hij is goed, Hij is groot en Hij houdt van jou! En omdat Hij jou eerst heeft liefgehad kan jij nu je liefde aan Hem geven.

Love People

Wij // de kerk! Jij bent de kerk, de kerk zijn we samen. Wij willen op ieder moment een gemeente zijn waar we naar elkaar omzien, voor elkaar klaar staan en van elkaar houden. Op die manier willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht van elkaar liefhebben. GODcentre Gouda is een kerk die er is voor de stad waar ze is gevestigd: Gouda! Wij willen klaarstaan voor de stad, inspringen daar waar nood is. We geloven dat God ons in Gouda heeft geplaatst om de stad te bereiken door het brengen van het Evangelie door Woord & Daad.

Love Yourself

GODcentre Gouda is een kerk die kijkt naar jou. Jij bent belangrijk en jij doet ertoe. Radicaal discipelschap is de norm. We richten ons niet alleen op groei in de breedte, maar de focus is net zo goed op groei in de diepte. Door persoonlijke discipelschap, studies, preekseries en vriendschappelijke contacten geloven we dat we iedere discipel van Jezus mogen helpen zijn of haar identiteit te bouwen op Gods Woord over hun leven.