Vertrouwenspersoon

We vinden het fijn als iedereen zich binnen GODcentre Gouda veilig voelt. In ons doen en laten en in de omgang met elkaar gaan we uit van onderling vertrouwen.

Mochten er zich toch nare dingen voordoen die we zien gebeuren of waar we zelf betrokken bij zijn, dan dient dit in een veilige omgeving bespreekbaar gemaakt te worden. Deze veilige omgeving is een deel van ons gemeente zijn.

Wanneer de problemen niet in onderling overleg zijn op te lossen kan een vertrouwenspersoon helpen om tot een oplossing te komen. Ook kunnen bij deze persoon ongepaste of grensoverschrijdende situaties gemeld worden.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon kijkt naar de kwestie zonder voor iemand partij te trekken, denkt mee en geeft advies om tot een oplossing te komen:

  • Advies. De vertrouwenspersoon geeft een overzicht van de mogelijkheden.
  • Bemiddeling. De vertrouwenspersoon helpt een mediator te vinden.
  • Een melding doen bij de kerk. De vertrouwenspersoon stelt de problemen, in overleg met jou, op schrift. Er worden nog geen vervolgstappen ondernomen tenzij de ernst van de situatie dit nodig maakt.
  • Klacht indienen bij de kerk. De vertrouwenspersoon geeft uitleg over de te nemen stappen.
  • Klacht indienen bij de politie. De vertrouwenspersoon geeft uitleg over de te volgen procedure. 
     
     

Neem contact op

Word je geconfronteerd met een situatie waarvan je denkt dat de vertrouwenspersoon iets kan betekenen, neem contact op met Talitha Kieffer, zij zal je begeleiden en assisteren.

Stuur een e-mail naar: vertrouwenspersoon@godcentregouda.nl