Outreach

HART VOOR DE STAD

Als GODcentre Gouda hebben we een hart voor onze stad: Gouda!
Op dit moment zijn we met elkaar aan het bedenken, vormgeven en bouwen aan dingen waardoor we praktisch van waarde kunnen zijn en het hart van God kunnen laten zien.


Next Level Leadership 

Next Level Leadership is ontstaan om leiders te inspireren, te activeren en te verbinden, waardoor het mogelijk wordt om God’s Koninkrijk zichtbaar te maken, ook binnen de kantoormuren. Binnen organisaties, waar zoveel mensen dagelijks samenkomen om hun werkzaamheden te verrichten. 

Lees meer

Evangelisatie

Elke tweede en vierde donderdagavond om 19.00 uur.

Een aantal keer per maand gaan we met een team de stad Gouda in om het goede nieuws van Jezus Christus met de mensen te delen. Je bent van harte welkom om met ons mee te gaan. We verzamelen om 19:00 uur in Bijbelshop Samma, Turfmarkt 18, waar we samen kunnen bidden voor we starten.

Je bent van harte welkom om met ons mee te gaan. Kijk voor alle evangelisatie acties in onze agenda.

Love Week

In de Love Week willen wij ons motto 'Love God, Love people, Love yourself' uitdragen. Wij willen dit doen d.m.v. door activiteiten voor mensen van diverse leeftijden te organiseren, mensen te helpen die hulp nodig hebben, mensen met een smalle beurs een voedselpakket te geven, kortom we willen tot zegen zijn voor Gouda door Gods liefde te laten zien. Heeft u interesse?

Lees meer

Congo

In Congo ondersteunen wij diverse projecten, waaronder de bouw van een weeshuis. Naast praktische steun organiseren wij ook jaarlijkse zendingsreizen om de lokale kerken geestelijk te ondersteunen.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van GODcentre Voorschoten.

Meer informatie

Missiereizen

Wij verkondigen het Evangelie niet alleen met woorden maar ook met daden. Daarom bieden wij in samenwerking met onze zustergemeentes diverse missiereizen aan. 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van GODcentre Voorschoten.

Meer informatie

Glory Night

Op deze avonden nemen we ruim de tijd nemen voor aanbidding, prediking en bediening. Tijdens de avonden staat vanuit de prediking van het Evangelie, de werking van de Heilige Geest centraal. Heb je een nood of ken je iemand met een nood, zorg dat jij of jullie erbij zijn. Verlang je ernaar om een krachtige tijd van aanbidding te hebben met elkaar en de werking van de Geest te ervaren. Wees er dan ook zeker bij.

Elke 2e zondag van de maand om 19:30 uur.

Verbonden bedieningen

We steunen niet alleen andere bedieningen die verbonden zijn met GODcentre, maar er ontstaan ook nieuwe bedieningen!

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van GODcentre Voorschoten.

Meer informatie