Missie

Next Level Leadership draagt zorg voor een platform waar (gelovige) leiders worden geïnspireerd, geactiveerd en waar zij met elkaar in verbinding worden gebracht, zodat zij in staat worden gesteld om Jezus Christus te brengen in woord en daad, binnen hun organisaties. 

Visie

Het Koninkrijk van Jezus Christus wordt zichtbaar binnen organisaties, omdat gelovige leiders vanuit hun geloof in Jezus Christus daadwerkelijk het verschil maken.

Strategie

Inspireren


Next Level Leadership biedt een platform waar leiders, ondernemers en managers door de Heilige Geest worden geïnspireerd, hen bezielt en daardoor hen aanzet tot verdere toerusting.

Op basis van: Joh. 14:26

Toerusten


Next Level Leadership draagt er zorg voor dat ondernemers, leiders en managers worden toegerust, om vervolgens goede werken voor de Heer te kunnen doen.


Op basis van: 2 Tim. 3:16-17

Activeren


Next Level Leadership draagt er zorg voor dat managers, ondernemers en leiders worden geactiveerd, waardoor zij, aangevuurd door de Heilige Geest enthousiast de Heer dienen binnen hun organisatie.

Op basis van: Rom. 12:11

Verbinden


Next Level Leadership draagt er zorg voor dat leiders, ondernemers managers aan elkaar worden verbonden.
Op basis van: Heb. 10:24-25

Bijeenkomsten

Om de missie en visie handen en voeten te geven, organiseert Next Level Leadership diverse bijeenkomsten.


Connectgroups


Frequentie:  8x keer per jaar in groepen (6-10).

Doel: Het verbinden van leiders, managers en ondernemers.

Kenmerken: In kleinere, vaste groepen het hebben van intervisie, het delen van getuigenissen en het bidden voor en met elkaar.


Next Level Leadership Night


Frequentie: Tweemaal per jaar.

Doel: Het inspireren, toerusten en verbinden van leiders, managers en ondernemers.

Kenmerken: Een avond met een inspirerende spreker/workshops en connectmomenten.


Next Level Leadership Event


Frequentie: Jaarlijks

Doel: Het inspireren, toerusten, activeren en verbinden van ondernemers, managers en leiders.

Kenmerken: Een hele dag vol inspirerende sprekers, workshops en connectmomenten.

Inschrijven

Standaard Lid

Wil je Lid worden van Next Level Leadership schrijf je met het onderstaande formulier in!

Inschrijvingen gesloten

Lid & Sponsor

Wil je Lid worden van Next Level Leadership en wil je iemand anders zegenen door ze te sponsoren, schrijf je met het onderstaande formulier in! 

Inschrijvingen gesloten

Vragen? Neem contact op.
Contact

Next Level Leadership

Next Level Leadership is ontstaan om leiders te inspireren, te activeren en te verbinden, waardoor het mogelijk wordt om God’s Koninkrijk zichtbaar te maken, ook binnen de kantoormuren. Binnen organisaties, waar zoveel mensen dagelijks samenkomen om hun werkzaamheden te verrichten. Leiders hebben immers direct invloed op hun medewerkers. Zij zijn dagelijks met hen aan het werk.

Juist door gelovige leiders tot dienst te zijn en hen verder op weg te helpen, zodat zij vanuit hun identiteit in Jezus Christus hun leiderschap vormgeven, geloven wij dat er een levensveranderende beweging tot stand gebracht kan worden, waardoor het Koninkrijk van God zichtbaar wordt binnen winkels, non-profitbedrijven, Rijksoverheden, ondernemingen, banken, sportverenigingen, aannemersbedrijven, dokters- en tandartspraktijken, apotheken, supermarkten, autodealers enzovoorts.

Hierdoor krijgen de drie pijlers van GODcentre Gouda (Love God, Love people en Love yourself) ook vorm binnen deze organisaties en wordt Gouda en omgeving steeds verder bereikt met het Evangelie.

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’" Amen. (Matteüs 28:18-20)