GODCENTRE GOUDA

FUNDAMENTENTRAINING

FUNDAMENTENTRAINING

De Fundamententraining bestaat uit 10 dinsdagavonden waarin de belangrijkste onderwerpen vanuit de Bijbel worden besproken. Het doel is om een sterk fundament voor je geloof te leggen en de Bijbel beter te leren begrijpen. De avonden bestaan uit afwisseling tussen het krijgen van onderwijs en verschillende werkvormen, zodat de geleerde lessen in de praktijk gebracht kunnen worden, gespiegeld worden aan je eigen leven en we elkaar kunnen inspireren, motiveren en activeren.

Onderwerpen van de cursus zijn:

  1. De kracht van echte genade
  2. Jouw nieuwe identiteit               
  3. Discipelschap
  4. De Heilige Geest
  5. De doop                               
  6. De Bijbel
  7. Gebed & Aanbidding
  8. De kerk
  9. Jezus komt terug
  10. Leven om te geven

START TRAINING: DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021
KOSTEN: €50
WANNEER: ELKE DINSDAGAVOND VAN 19:30 T/M 22:00 (INCLUSIEF PAUZE)
AANTAL AVONDEN: 10 DINSDAGAVONDEN

X