GODCENTRE GOUDA

ONS LEIDERSCHAP

PASTORS

Jeroen en Petra Dorstijn zijn de voorgangers van de gemeente. Hun passie voor God en mensen maken dat ze genieten van het voorrecht om de gemeente GODcentre Gouda te dienen. Vol enthousiasme en passie zetten ze zich in voor Gods Koninkrijk.

OUDSTEN & DIAKENEN

 

De Bijbelse vorm voor de leiding van een plaatselijke gemeente is een meervoudig oudstenschap met een voorganger als “primus inter paris” (eerste onder de gelijken). Zij worden benoemd op grond van hun geestelijke leven, hun karakter, hun gezinsleven en hun leiderschapskwaliteiten (1 Timoteüs 3).

 

 

OVERZIENERSCHAP

We geloven dat de plaatselijke gemeente autonoom is en iedere gemeente haar eigen roeping en doel heeft gekregen van God. Dat houdt in dat zij zichzelf bestuurt, zichzelf onderhoudt, en zichzelf uitbreidt en groeit naar volwassenheid. Wel geloven we in het belang van een plaats in het universele lichaam van Christus. Daarom hebben we een raad van toezicht boven de gemeente, zodat er sprake is van overzienend leiderschap. Daarnaast is de gemeente aangesloten bij het landelijk platform FMF.

X